VILLKOr

Villkor för våra båt- och charterturer (Royal Canal, City Tour och Private Charters)

Barn under ett år

  • Barn under åldern ett räknas inte som passagerare och därför ska det inte debiteras någon avgift för de. Det behövs inte heller att reservera sittplatser åt barn under ett år.

Säkerhet

  • Kaptenen har rätt att bedöma vädret och ställa in turen, om han bedömer att den kan påverka säkerheten av passagerarna. Vid detta fall informeras kunderna via e-post och blir erbjudna återbetalning eller ombokning. Återbetalningen eller ombokningen tas hand av Solar Boat Stockholm.

 

  • Ombord finns all nödvändig säkerhetsutrustning, inklusive livvästar i olika storlekar (7kg-120kg) vilka är frivilliga att utnyttja under färden.

 

  • Alla våra passagerare är försäkrade under tiden de är ombord.

 

  • Skador på båten orsakade av rökning ombord är inte täckta av försäkringen och passageraren som betalade för turen kommer att debiteras en avgift, om detta händer.

 

Villkor för våra båtturer (Royal Canal och City Tour)

Av- eller ombokning av befintlig bokning

  • Kunderna har rättighet att av- eller omboka deras turer om det kvarstår minst 96h innan avgång. Inga extra avgifter debiteras och av- eller ombokningen hanteras av återförsäljaren. Om det är mindre än 96h men mer än 24h innan avgång har kunderna fortfarande rättighet att avboka, men då tillkommer en avgift på 50% av värdet på bokningen. Vid detta fall behöver kunden kontakta Solar Boat Stockholm direkt.

 

Mat, rökning och alkohol ombord

  • Våra båtturer ger inte möjligheten att röka ombord och det är inte tillåtet att ta med alkoholhaltiga drycker från utsidan. Mat och dricka från utsidan är tillåtet.

 

Villkor för våra charterturer (Private Charters)

Av- eller ombokning av befintlig bokning

  • Kunderna har rättighet att av- eller omboka deras turer om det kvarstår minst 48h innan avgång. Inga extra avgifter debiteras och av- eller ombokningen hanteras av återförsäljaren. Om det är mindre än 48h men mer än 24h innan avgång har kunderna fortfarande rättighet att avboka, men då tillkommer en avgift på 50% av värdet på bokningen. Vid detta fall behöver kunden kontakta Solar Boat Stockholm direkt.

 

Mat, rökning och alkohol ombord

  • Våra charterresor ger möjligheten att röka ombord och det är tillåtet att ta med alkoholhaltiga drycker från utsidan. Mat och dricka från utsidan är också tillåtet.