more information about the reseller

Invoice data/Fakturauppgifter
Company adress/Företagsadress *
Company adress/Företagsadress
Invoice adress (mail, physical invoice)/Fakturaadress (post, fysisk faktura) *
Invoice adress (mail, physical invoice)/Fakturaadress (post, fysisk faktura)
This is where your invoices will be sent to if you don't fill in your E-mail adress in the next question. ---- Hit skickas dina fakturor om du väljer att inte fylla in din e-postadress i nästa fråga.
Reference person/Referensperson *
Reference person/Referensperson
Include area code ---- Inkludera riktnummer
Signing of the cooperation/Signering av samarbetet
Namn/Name *
Namn/Name
Signing/Signering *
I hereby confirm that I am a reseller for Solar Boat Stockholm (Solliner AB). I have read and understand all of the terms and conditions. ---- Härmed bekräftar jag att jag är en återförsäljare för Solar Boat Stockholm (Solliner AB). Jag har läst och förstår alla villkor.

We respect your privacy/Vi respekterar er integritet